4.6( 200)

Pahala Shalat Tarawih

Ditulis oleh @ryanologi

Pahala Shalat Tarawih

Pahala Shalat Tarawih - Pengertian Shalat Tarawih menurut wikipedia.org
Shalat sunnat yang dilakukan khusus hanya pada bulan ramadhan. Tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jama’ dari تَرْوِيْحَةٌ yang diartikan sebagai "waktu sesaat untuk istirahat".
Fakta menarik tentang shalat ini ialah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam hanya pernah melakukannya secara berjama'ah dalam 3 kali kesempatan. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam kemudian tidak melanjutkan pada malam-malam berikutnya karena takut hal itu akan menjadi diwajibkan kepada ummat muslim.
Kali ini saya akan menuliskan Pahala Shalat Tarawih.
Rasulullah pernah bersabda, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karramalah Wajhah, ia berkata:"Nabi SAW, pernah ditanya tentang fadilah tarawih di bulan Ramadhan serata bersabda :

Malam pertama di Bulan Ramadhan keluarlah orang yang beriman dari dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya.
Dan pada malam kedua, diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya, jika kedua orang tuanya itu beriman.
Dan pada malam ketiga, malaikat menyeru dari bawah 'Arsy:"Lanjutkanlah amalmu niscaya Allah akan mengampuni dosamu.
Dan pada malam keempat, pahalanya seperti membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an.
Dan pada malam kelima, Allah memberikan kepadanya pahala seperti orang yang shalat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa.
Dan pada malam keenam, Allah memberikan (kepadanya) pahala seperti orang yang thawaf di Baitul Makmur, dan semua batu-batuan dan tanah liat turut memohonkan ampun untuknya.
Dan pada malam ketujuh, seakan-akan dia menjumpai Nabi Musa AS dan membantunya dalam menghadapi Fir'aun dan Haaman.
Dan pada malam kedelapan, Allah memberikan kepadanya apa-apa yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim AS.
Dan pada malam kesembilan, seakan-akan dia beribadah kepada Allah seperti ibadah Nabi Isa AS.
Dan pada malam kesepuluh, Allah memberi rizki untuk dia dua kebaikan dunia dan akhirat.
Dan pada malam kesebelas, (jika ia meninggal) keluar dari dunia seperti hari dilahirkan oleh ibunya.
Dan pada malam keduabelas, pada hari kiamat nanti wajahnya seperti bulan purnama.
Dan pada malam ketigabelas, dia akan datang besok di hari kiamat dalam keadaan aman dari segala macam kejahatan.
Dan pada malam keempatbelas, malaikat menyaksikan untuknya bahwa dia telah melaksanakan tarawih, karena itu Allah tidak menghisab dia di hari kiamat kelak.
Dan pada malam kelimabelas, malaikat penjaga 'Arsy dan Kursy mendoakan kepadanya
Dan pada malam ketujuhbelas, Allah akan memberikan kepadanya sebagai pahala para nabi.
Dan pada malam kedelapanbelas, malaikat berseru : Wahai hamba Allah, sungguh Allah meridhoi kamu dan meridhoi kedua orang tuamu.
Dan pada malam kesembilanbelas, Allah akan mengangkat derajatnya di dalam surga Firdaus.
Dan pada malam keduapuluh, Allah memberikan pahala Syuhada dan Shalihin.
Dan pada malam keduapuluh satu, Allah akan membangunkan untuknya suatu istana di surga dari cahaya.
Dan pada malam keduapuluh dua, dia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari segala macam kesedihan dan kesusahan.
Dan pada malam keduapuluh tiga, Allah akan membangunkan untuknya sebuah kota di surga.
Dan pada malam keduapuluh empat, dia akan dianugerahkan 24 macam doa yang dikabulkan.
Dan pada malam keduapuluh lima, dia akan dihindarkan dari azab kubur.
Dan pada malam keduapuluh enam, diangkat pahalanya selama 40 tahun.
Dan pada malam keduapuluh tujuh, dia akan melalui siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar.
Dan pada malam keduapuluh delapan, Allah akan mengangkat dia seribu derajat di surga.
Dan pada malam keduapuluh sembilan, Allah akan memberikan kepadanya pahala seribu kali haji yang maqbul (mabrur)
Dan pada malam ketiga puluh, Allah SWT berfirman :"Ya Hambaku,silakan makan buah-buahan Surga,silakan mandi air Salsabil,dan minumlah dari telaga Kautsar,Akulah Tuhanmu dan kamu adalah hambaku"

Nah, sudah tahu kan pahala shalat tarawih?
Kalau begitu mari kita berbondong-bondong menuju ke masjid nanti malam.

sumber : gambar

twitter
Facebook

Digg
Tulis Komentar Anda dibawah ini

#SepakBola

#Info

#Stats
counter create hit my zimbio NewsAlloy button blog directory personal personal blogs Bloggers - Meet Millions of Bloggers planetblog - komunitas blog indonesia top seo sites
yousaytoo revenue sharing community
My Ping in TotalPing.com